Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
Zoekformulier
 

Nieuws

Hulp bij aangifte belastingen in het stadhuis

27 februari 2014

De campagne ‘Hulp bij aangifte’ (HUBA) gaat van start. Op diverse locaties in het land wordt hulp bij aangifte geboden door de Belastingdienst. Vorig jaar maakten landelijk ongeveer 700.000 mensen hier gebruik van. Ook de gemeente Oosterhout biedt van 10 tot en met 28 maart 2014 onderdak aan de Belastingdienst.

Ondersteuning voor burgers met zorgtoeslag

De Belastingdienst biedt hulp bij aangifte aan belastingplichtigen. Om in aanmerking te komen voor de HUBA geldt wel een inkomensgrens. Feitelijk is het zo dat alleen burgers die recht op zorgtoeslag hebben, gebruik kunnen maken van hulp bij aangifte van de Belastingdienst. Burgers die in belastingjaar 2012 gebruik hebben gemaakt van de HUBA krijgen automatisch weer een uitnodiging tot het doen van aangifte over belastingjaar 2013. Tevens worden deze mensen automatisch benaderd om wederom gebruik te maken van de hulp bij aangifte. Ook burgers die niet eerder deel hebben genomen aan de HUBA maar wel onder de inkomensgrens vallen, kunnen zich uiteraard aanmelden. De aangifte IB (inkomstenbelasting) wordt samen met de burger en onder diens verantwoordelijkheid ingevuld en via internet ingezonden.

Veranderde wetgeving

Als gevolg van veranderde wetgeving Inkomstenbelasting zijn een aantal aftrekposten voor de zorgkosten voor het jaar 2013 beperkter. Dit heeft effect op de fiscale inkomenshoogte en daardoor ook op het toetsingsinkomen voor het eventueel toekennen van toeslagen. Een groot aantal burgers is hier (nog) niet mee bekend en heeft het toetsingsinkomen niet aangepast. Om het toetsingsinkomen voor 2014 deugdelijk vast te kunnen stellen, is het verzamelinkomen over 2013 nodig. Dit verzamelinkomen blijkt uit de belastingaangifte over belastingjaar 2013. Om te voorkomen dat burgers te veel toeslagen ontvangen en dit op een later moment moeten terugbetalen, is daarom het doen van aangifte van groot belang.

Als belastingplichtigen gebruik willen maken van de hulp bij aangifte, kunnen zij hiervoor een afspraak maken via de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis nummer). Hiervoor geldt wel een inkomensgrens; als iemand recht heeft op een zorgtoeslag, kan hij/zij van deze mogelijkheid gebruik maken. De hulp bij aangifte op het stadhuis van de gemeente Oosterhout wordt geboden in de periode van 10 tot en met 28 maart 2014.