Bestuur

Aan het hoofd van het gemeentebestuur staat de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het beleid. In Oosterhout bestaat de raad uit 31 raadsleden. Deze zijn gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. De partijen die samen de coalitie vormen, stellen gezamenlijk het coalitieakkoord op. Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit vijf wethouders en de burgemeester. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de stad te besturen. De raad controleert het college, geeft spelregels mee en stelt ook het nodige geld ter beschikking.

Voor de bestuursperiode 2022-2026 hebben Gemeentebelangen, GroenLinks, VVD en D66 het Bestuursakkoord De stap vooruit (pdf, 3 MB) opgesteld.

Voor bestuurders geldt de gedragscode.

Voor het inzien van de openbare collegestukken kunt u hier direct naar de Vergaderkalender.