Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bestuur

Aan het hoofd van het gemeentebestuur staat de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het beleid. In Oosterhout bestaat de raad uit 31 raadsleden. Deze zijn gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit vier wethouders en de burgemeester. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de stad te besturen. De raad controleert het college, geeft spelregels mee en stelt ook het nodige geld ter beschikking.

Op 25 juni 2012 is de nieuwe gedragscode voor bestuurders door college van b. en w. vastgesteld.

Voor het inzien van raadsstukken kunt u hier direct naar de Raadskalender

Voor het coalitieakkoord kunt u hier direct naar 
Coalitieakkoord 2014-2018