College van B&W

Het bestuur van de gemeente Oosterhout bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college.

Het college van burgemeester en wethouders bestaat in Oosterhout uit zes personen; de burgemeester en vijf wethouders. Zij hebben de taken verdeeld in portefeuilles. 

De gemeenteraadsverkiezingen bepalen de samenstelling van de gemeenteraad. Na de verkiezingen onderhandelen de politieke partijen over een programma en wordt bepaald welke partijen dit programma gaan uitvoeren en daarmee een coalitie vormen. Deze partijen leveren de wethouders voor het college. Het college vergadert elke dinsdag.

De huidige coalitie is gevormd door de partijen Gemeentebelangen, GroenLinks, VVD en D66. Zij hebben het bestuursakkoord 2022-2026 De stap vooruit (pdf, 3 MB) opgesteld.