Burgemeester M. Buijs

Burgemeester M. (Mark) Buijs

Telefoonnummer 14 0162

Contactformulier 

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke coördinatie
 • Strategie (regie realisatie Toekomstvisie Oosterhout 2030)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Integrale veiligheid
 • Overige wettelijke taken
 • Bestuurlijke regionale samenwerking
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie

Functies uit hoofde van burgemeesterschap

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidscollege Politie Zeeland/West-Brabant
 • Voorzitter bestuur Veiligheidshuis Breda
 • Voorzitter driehoeksoverleg politieteam Dongemond
 • Voorzitter commissie bevolkingszorg, Veiligheidsregio West-Brabant
 • Vicevoorzitter driehoeksoverleg district De Baronie
 • Lid algemeen bestuur Regio West-Brabant
 • Lid Strategisch Beraad
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • Lid Arrondissementeel Justitieel Beleidsoverleg (Zeeland/West-Brabant)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht VVV Noord-Oost-Brabant
 • Lid raad van advies Hello New Day
 • Bestuurslid Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum (MCA) Brabant
 • Lid VNG commissie Europa en Internationaal, portefeuille lokale belastingen en financiën

Alle functies uit hoofde van het burgemeesterschap en de nevenfuncties worden onbezoldigd uitgevoerd.