Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Burgemeester M. Buijs

Burgemeester M. (Mark) Buijs

Telefoonnummer 14 0162

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke co√∂rdinatie
 • Strategie (regie realisatie Toekomstvisie Oosterhout 2030)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Overige wettelijke taken
 • Bestuurlijke regionale samenwerking
 • Communicatie en burgerparticipatie

Functies uit hoofde van burgemeesterschap

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidscollege Politie Zeeland/West-Brabant
 • Lid landelijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
 • Voorzitter bestuur Veiligheidshuis Breda
 • Voorzitter driehoeksoverleg politieteam Dongemond
 • Vicevoorzitter driehoeksoverleg district De Baronie
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Regio West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur OMWB
 • Lid Raad van Toezicht Regionaal Platform Criminaliteit
 • Lid Arrondissementeel Justitieel Beleidsoverleg (Zeeland/West-Brabant)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht VVV Noord-Oost-Brabant
 • Lid raad van advies Hello New Day