Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Burgemeester M.A. Fränzel MSc.

Burgemeester M. (Marcel) Fränzel

Telefoonnummer 14 0162

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke coördinatie
 • Strategie (regie realisatie Toekomstvisie Oosterhout 2030)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Overige wettelijke taken
 • Bestuurlijke regionale samenwerking
 • Communicatie en burgerparticipatie

Functies uit hoofde van burgemeesterschap

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidscollege Politie Zeeland/West-Brabant
 • Lid landelijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
 • Voorzitter bestuur Veiligheidshuis Breda
 • Voorzitter driehoeksoverleg politieteam Dongemond
 • Vicevoorzitter driehoeksoverleg district De Baronie
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Regio West-Brabant
 • Lid algemeen bestuur OMWB
 • Lid Raad van Toezicht Regionaal Platform Criminaliteit
 • Lid Arrondissementeel Justitieel Beleidsoverleg (Zeeland/West-Brabant)

Nevenfuncties 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Coenecoop College in Waddinxveen en Boskoop (2016-heden)
 • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Woerden (2016-heden)
 • Extern voorzitter herindeling Aalburg, Werkendam en Woudrichem (2016-heden)
 • Lid Raad van Toezicht van het Meridiaan College in Amersfoort (2016-heden)
 • Budgetcoach (vrijwilliger financiën en administratie) in Utrecht (2015-heden)
 • Kerkvrijwilliger bij Exodus in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein (2014-heden)