Wethouder A. Kastelijns

Wethouder A. (Arnoud) Kastelijns
Gemeentebelangen, 5e locoburgemeester

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

 

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en bouwen

 • Monumenten en erfgoed

 • Verkeer

 • Beheer openbare ruimte

 • Sport 

 • Grondzaken

 • DIenstverlening en overige bedrijfsvoering

 • Inkoop en aanbesteding

 • Vastgoed

 • Project nieuwbouw stadhuis

Functies uit hoofde van wethouderschap

 • Lid Werkgroep 4 Samenwerking Water West-Brabant
 • Lid Bestuurlijke Regieraad Samenwerking Water West-Brabant

Alle functies uit hoofde van het wethouderschap worden onbezoldigd uitgevoerd.