Wethouder A. Kastelijns

Wethouder A. (Arnoud) Kastelijns
Gemeentebelangen, 4e locoburgemeester

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

 

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en bouwen
 • Sport 
 • Dienstverlening, facilitaire zaken, overige aspecten bedrijfsvoering
 • Inkoop en aanbesteding
 • Vastgoed
 • Natuur en milieu
 • Water en Riool (incl. klimaatadaptatie)
 • Grondzaken
 • Agrarische zaken
 • Project nieuwbouw stadhuis

Functies uit hoofde van wethouderschap

 • Lid Werkgroep 4 Samenwerking Water West-Brabant
 • Lid Bestuurlijke Regieraad Samenwerking Water West-Brabant

Alle functies uit hoofde van het wethouderschap worden onbezoldigd uitgevoerd.