Wethouder D.F.J. Melsen

Wethouder D.F.J. (Dees) Melsen
VVD, 2e locoburgemeester

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

 

Portefeuille

 • Economische zaken (toerisme en recreatie, evenementenbeleid)
 • Economische regionale samenwerking
 • Branding en citymarketing
 • Jeugd (incl. jeugdzorg) en jongerenwerk
 • Onderwijs
 • Integrale veiligheid
 • Project binnenstad
 • Project Galvanitas
 • Project gebiedsvisie Slotjesveld

Functies uit hoofde van wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur Regio West-Brabant

 • Lid Dagelijks Bestuur Regio West-Brabant (speerpunt Logistiek)

 • Lid Strategisch Beraad

 • Lid Commissie van Advies Economie Regio West-Brabant

 • Lid Algemeen Bestuur WAVA

 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bureau Leerplicht

 • Lid Stuurgroep Veilig Thuis

 • Lid WBO (Jeugdzorg)

 • Lid Zuidwaterlinie (toerisme & recreatie)

 • Lid Brabantse Delta (toerisme & recreatie)

Alle functies uit hoofde van het wethouderschap worden onbezoldigd uitgevoerd.