Wethouder D.F.J. Melsen

Wethouder D.F.J. (Dees) Melsen
VVD, 2e locoburgemeester

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

Portefeuille

 • Economie en ondernemen

 • Toerisme en recreatie

 • Horeca en evenementen

 • Opgave Bruisende binnenstad

 • Citymarketing

 • FinanciĆ«n

 • Stedelijke ontwikkeling

 • Implementatie Omgevingswet

 • Wonen

Functies uit hoofde van wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur Regio West-Brabant

 • Lid Commissie van Advies Economie Regio West-Brabant

 • Lid Algemeen Bestuur WAVA

 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bureau Leerplicht

 • Lid Stuurgroep Veilig Thuis

 • Lid WBO (Jeugdzorg)

 • Lid Zuiderwaterlinie (toerisme & recreatie)

 • Lid Landstad De Baronie (toerisme & recreatie)

Alle functies uit hoofde van het wethouderschap worden onbezoldigd uitgevoerd.