Wethouder D.F.J. Melsen

Wethouder D.F.J. (Dees) Melsen
VVD, 2e locoburgemeester

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

 

Portefeuille

  • Economische zaken (toerisme en recreatie, evenementenbeleid)
  • Economische regionale samenwerking
  • Branding en citymarketing
  • Jeugd (incl. jeugdzorg) en jongerenwerk
  • Onderwijs
  • Project binnenstad
  • Project Galvanitas
  • Project gebiedsvisie Slotjesveld

Functies uit hoofde van wethouderschap

  • Lid Algemeen Bestuur Regio West-Brabant

  • Lid Commissie van Advies Economie Regio West-Brabant

  • Lid Algemeen Bestuur WAVA

  • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bureau Leerplicht

  • Lid Stuurgroep Veilig Thuis

  • Lid WBO (Jeugdzorg)

  • Lid Zuiderwaterlinie (toerisme & recreatie)

  • Lid Landstad De Baronie (toerisme & recreatie)

Alle functies uit hoofde van het wethouderschap worden onbezoldigd uitgevoerd.