Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Wethouder drs. M. Witte

Wethouder Witte bij de Warande

Wethouder M. (Marian) Witte
Gemeentebelangen, 1e loco-burgemeester

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

 

Portefeuille

 • Bouwen en wonen
 • Natuur en groen
 • Mobiliteit
 • Project Omgevingswet
 • Sport

Functies uit hoofde van wethouderschap

  Nevenfunctie:

 • Voorzitter subregionaal overleg Wonen (oa Huisvesting Arbeidsmigranten)
 • Lid stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling regio Breda/Baronie

 • Lid Ontwikkeloverleg Ruimtelijke Ordening Provincie Noord-Brabant

 • Lid Commissie van Advies Mobiliteit RWB

 • Lid Commissie van Advies Ruimte RWB

 • Lid bestuurlijke overlegtafel concessie Openbaar Vervoer

 • Lid bestuurlijk overleg 380kV

 • Lid bestuurlijke overlegtafel Knooppunt Hooipolder

   Volg Marian Witte op: