Wethouder G. Beenhakker

Wethouder G. (Guus) Beenhakker
D66, 4e locoburgemeester

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

Portefeuille

 • Onderwijs en arbeidsmarkt

 • Jeugd en jeugdzorg

 • Energietransitie

 • Klimaatadaptatie

 • Water en riool

 • Natuur en milieu

 • Landbouw (incl. Visie buitengebied)

 • Wijkwethouder Dorst 
   
 • Wijkwethouder Dommelbergen 

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap 

 • Voorzitter werkeenheid klimaat We4Climate (onbezoldigd) 
 • Bestuurslid Regionaal Werkbedrijf West-Brabant (onbezoldigd) 
 • Lid stuurgroep RES (Regionale Energie Strategie) (onbezoldigd) 
 • Lid stuurgroep Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (onbezoldigd) 
 • Lid stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis (onbezoldigd) 
 • Lid Commissie Arbeidsmarkt (RWB) (onbezoldigd) 
 • Lid stuurgroep RBL (onbezoldigd) 
 • Lid stuurgroep Doorontwikkeling RBL (onbezoldigd) 
 • Lid Bestuurlijke Regieraad Samenwerking Water West-Brabant (onbezoldigd) 
 • Regionaal afgevaardigde BJ42-netwerk (onbezoldigd) 

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van de Groene Koepel (onkostenvergoeding)