Wethouder mr. M.P.C. Willemsen

Wethouder mr. M.P.C. (Marcel) Willemsen
CDA, 3e locoburgemeester

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

 

Portefeuille

 • FinanciĆ«n
 • Duurzaamheid (incl. afval), energietransitie, MEK
 • Arbeidsmarkt en -participatie
 • Sociale zaken
 • Wonen
 • Project Omgevingswet

Functies uit hoofde van wethouderschap

 • Voorzitter Commissie van Advies Arbeidsmarkt Regio West-Brabant

 • Voorzitter Bestuur Regionaal Werkbedrijf

 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking West-Brabant

 • Lid Dagelijks Bestuur WAVA

 • Lid Algemeen Bestuur Nazorg Gesloten Stortplaatsen

 • Voorzitter Pijler FinanciĆ«n, Platform Middelgrote Gemeenten

 • Lid Stuurgroep en Kopgroep RES (Regionale EnergieStrategie)

 • Vertegenwoordiger Dongemond-gemeenten Werkplein West-Brabant

 • Lid Stuurgroep Verduurzaming Amercentrale

 • Aandeelhouder Brabant Water NV

 • Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten

 • Aandeelhouder Rewin NV

 • Voorzitter subregionaal overleg Wonen (oa Huisvesting Arbeidsmigranten)

 • Lid stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling regio Breda/Baronie

 • Lid Ontwikkeloverleg Ruimtelijke Ordening Provincie Noord-Brabant

 • Lid Commissie van Advies Ruimte Regio West-Brabant

 • Lid bestuurlijk overleg 380kV

Alle functies uit hoofde van het wethouderschap worden onbezoldigd uitgevoerd.