De gemeentesecretaris

Mevrouw drs. Mariska Asmus is de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is adviseur van het college. Zij is als algemeen directeur ook verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en voor de uitvoering en ontwikkeling van het beleid waarover het college beslist.

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

Nevenwerkzaamheden:

  • Burgerraadslid lokale partij en lid auditcommissie namens lokale partij in woonplaats (niet Oosterhout)
  • Stille vennoot Everdenberg-Oost Beheer BV namens de gemeente Oosterhout (onbezoldigd)