De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college. Hij is -als algemeen directeur- tevens verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en voor de uitvoering en ontwikkeling van het beleid waarover het college beslist.

Gemeentesecretaris van de gemeente Oosterhout is de heer mr. Paul de Ridder.

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

Adjunct-gemeentesecretaris mevrouw drs. Mariska Asmus neemt de taken van de gemeentesecretaris waar.