De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college. Zij/hij is -als algemeen directeur- tevens verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en voor de uitvoering en ontwikkeling van het beleid waarover het college beslist.

Telefoonnummer 14 0162
Contactformulier

Adjunct-gemeentesecretaris mevrouw drs. Mariska Asmus neemt de taken van de gemeentesecretaris waar.

Nevenwerkzaamheden:
Mevrouw Asmus vervult nevenwerkzaamheden bij een lokale politieke partij in haar woonplaats (buiten de gemeente Oosterhout).