Ambtelijke organisatie

De driehoofdige directie vormt de schakel tussen bestuur en organisatie, waarvan de algemeen directeur de ambtelijk eindverantwoordelijke is. De directie heeft een besluitvormende bevoegdheid. De directieportefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Algemeen directeur:  mr. P.J. (Paul) de Ridder

 • Strategie, regionale samenwerking en externe orientatie;
 • Bestuur en bestuursopdrachten
 • Veiligheid 

 Nevenfuncties:

 • Lid VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport
 • Voorzitter Raad van Toezicht van stichting De Leystroom (verzorging- en verpleeghuis te Breda)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Maasdriel

Directeur Dienstverlening en Middelen: drs. M.G. (Mariska) Asmus

 • Dienstverlening;
 • Middelen; 
 • Informatie- en Servicecentrum;
 • Regionale Servicediensten i.o. 

Directeur Realisatie en Ontwikkeling: drs. E. (Eddi) Oolhorst 

 • Stadsontwikkeling
 • Samenleving en Stadsbeheer

Onder de directie zijn de afdelingen gepositioneerd. Daarnaast kennen we een programma Dienstverlening, wat als concernbreed speerpunt wordt beschouwd. De managers van deze afdelingen en dit programma zijn gezamenlijk ondergebracht in een managementpool. De ambtelijke organisatie van de gemeente is voornamelijk gehuisvest in het stadhuis en op de gemeentewerf.