Ambtelijke organisatie

De driehoofdige directie vormt de schakel tussen bestuur en organisatie, waarvan de algemeen directeur de ambtelijk eindverantwoordelijke is. De directie heeft een besluitvormende bevoegdheid. De directieportefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Algemeen directeur: vacature (waarneming door drs. M.G. [Mariska] Asmus)

  • Strategie, regionale samenwerking en externe orientatie;
  • Bestuur en bestuursopdrachten
  • Veiligheid 

Nevenwerkzaamheden:
Mevrouw Asmus vervult nevenwerkzaamheden bij een lokale politieke partij in haar woonplaats (buiten de gemeente Oosterhout).

Directeur Dienstverlening en Middelen: drs. M.G. (Mariska) Asmus

  • Dienstverlening;
  • Middelen; 
  • Regionale Servicediensten i.o. 

Directeur Realisatie en Ontwikkeling: drs. E. (Eddi) Oolhorst 

  • Opgavendirecteur
  • Opgaveleider Woningbouwstrategie

Onder de directie zijn de teams en opgaven gepositioneerd. De ambtelijke organisatie van de gemeente is voornamelijk gehuisvest in het stadhuis en op de gemeentewerf.