Ambtelijke organisatie

De tweehoofdige directie vormt de schakel tussen bestuur en organisatie, waarvan de algemeen directeur de ambtelijk eindverantwoordelijke is. De directie heeft een besluitvormende bevoegdheid. De directieportefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Algemeen directeur/gemeentesecretaris: drs. M.G. (Mariska) Asmus

 • Strategie, regionale samenwerking en externe orientatie
 • Bestuur en bestuursopdrachten
 • Veiligheid 
 • Dienstverlening
 • Middelen
 • Regionale Servicediensten e.o.

Nevenwerkzaamheden:

 • Nevenwerkzaamheden bij een lokale politieke partij in haar woonplaats (buiten de gemeente Oosterhout).
 • Stille vennoot Everdenberg-Oost Beheer BV namens de gemeente Oosterhout (onbezoldigd)

Directeur Realisatie en Ontwikkeling: drs. E. (Eddi) Oolhorst 

 • Opgavendirecteur
 • Opgaveleider Woningbouwstrategie

Nevenwerkzaamheden: 

 • Bestuurder Everdenberg-Oost Beheer BV namens de gemeente Oosterhout (onbezoldigd)

Onder de directie zijn de teams en opgaven gepositioneerd. De ambtelijke organisatie van de gemeente is voornamelijk gehuisvest in het stadhuis en op de gemeentewerf.