Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Samenleving en Stadsbeheer

Organogram afdeling SenS

De afdeling Samenleving en Stadsbeheer draagt zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding en de evaluatie gericht op het gebied van:

- Wet maatschappelijke ondersteuning (collectieve deel);

- Maatschappelijke zorg;

- Transitie jeugdzorg

- Cultuur en accommodaties (Recreatieoord de Warande, Bussel, Openluchttheater, Outflow);

- Onderwijs, jeugd en voorschool;

- Sportbeleid en accommodaties;

- Leerplicht;

- Leerlingenvervoer;

- Onderwijshuisvesting;

- Dierenwelzijn;

- Buurt- en wijkbeheer;

- Beheer openbare ruimte;

- Afvalverwijdering.

De binnen- en buitensportaccommodaties van de gemeente Oosterhout vallen ook onder de verantwoordelijkheid van deze afdeling.

Aansturing

De afdelingsmanager is Wouter Groot.