Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Stadsontwikkeling

De afdeling Stadsontwikkeling draagt zorg door de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de evaluatie gericht op het gebied van:


- Ruimtelijke ordening;
- Stedenbouw;
- Volkshuisvesting;
- Hoofdlijnen groenbeleid;
- Verkeer en mobiliteit;
- Milieubeleid;
- Technische ondersteuning op vakspecifieke milieu aspecten;
- Monumenten en archeologie;
- Recreatie en toerisme;
- Grondzaken;
- Economische zaken;
- Speelvoorzieningen;
- Openbaar groen;
- Wegen;
- Verkeer en mobiliteit;
- Riolering;
- Waterhuishouding;
- Beheer elektrotechnische buiteninstallaties en
- Geo-informatie

 

Aansturing

De afdelingsmanager is DaniĆ«lle Bosmans.