Openbare zitting hoofdstembureau en centraal stembureau

Op 21 maart 2022 om 10.00 uur heeft het hoofdstembureau van de gemeente Oosterhout een openbare zitting waarin het aantal stemmen per kandidaat en lijst worden vastgesteld. Direct aansluitend heeft het centraal stembureau van de gemeente Oosterhout een openbare zitting waarin de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld.

Deze openbare zittingen vinden plaats in de raadzaal van de gemeente Oosterhout aan het Slotjesveld.

Geïnteresseerden kunnen de openbare zitting ook op afstand volgen door middel van een live-verbinding waarbij het mogelijk is om digitaal bezwaar in te dienen. U ontvangt een toegestuurde vergaderlink. Aanmelden kan via het zenden van een email richting griffie@oosterhout.nl of telefonisch via 0162-489221.

Bekendmakingen verkiezingsuitslag

De bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag vindt u op de uitslagenpagina. Daar vindt u ook de processen-verbaal die per stembureau en voor de volledige gemeente zijn opgemaakt.

Model I 4 Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Kandidatenlijsten (pdf 106 kB)

Planning zittingen hoofd- en centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Oosterhout op 16 maart 2022

01 februari 2022          besloten zitting hoofdstembureau                   16.00-16.30 uur Raadzaal

                                     Onderzoek ingeleverde kandidaten lijsten       

04 febuari 2022           openbare zitting hoofdstembureau                 10.00-11.00 uur Raadzaal

                                     Geldigheid van kandidatenlijsten

                                     Nummering van kandidatenlijsten

21 maart 2022             openbare zitting hoofdstembureau                 10.00-11.00 uur Raadzaal

                                    vaststelling aantal stemmen

                                     aansluitend:

                                    openbare zitting centraal stembureau

                                    vaststelling uitslag zetelverdeling