Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Zittingen hoofdstembureau en centraal stembureau gemeente Oosterhout

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) plaats. Voordat u naar de stembus kunt moeten heel veel zaken voorbereid worden; door de gemeente, maar ook door de deelnemende politieke partijen. In de voorbereidingen is een belangrijke rol weggelegd voor het hoofdstembureau en het centraal stembureau. Het hoofdstembureau treedt voor wat betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad tevens op als het centraal stembureau. Beide organen toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezingen aan dat wat in de Kieswet en de Wet raadgevend referendum staat. Hieronder treft u een overzicht aan van de zittingen van het hoofdstembureau en het centraal stembureau, wat beide organen op die zittingen toetsen en besluiten, en welke stukken wanneer ter openbare kennisgeving worden gebracht.

Politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, leveren op 5 februari 2018 hun kandidatenlijsten in. Vervolgens controleert het centraal stembureau in een besloten zitting op 6 februari 2018, om 16:00 uur, de kandidatenlijsten op de vereisten van de Kieswet. Verzuimen kunnen tot 9 februari 2018, uiterlijk 15:00 uur, hersteld worden door de indieners.

Direct na de zitting worden het van de zitting opgemaakte proces-verbaal en de kandidatenlijsten voor een ieder ter inzage gelegd.

Op 9 februari 2018 vindt om 16:00 uur een openbare zitting plaats van het centraal stembureau over:

- de geldigheid van de kandidatenlijsten;

- handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;

- handhaving van de geplaatste aanduiding;

- het nummeren van de kandidatenlijsten.

Direct na de zitting worden het van de zitting opgemaakte proces-verbaal en de overige stukken voor een ieder ter inzage gelegd.

Op 23 maart 2018 vindt om 10:00 uur een openbare zitting van het hoofdstembureau plaats tot vaststelling van de uitkomst van de stemming van de gemeenteraadsverkiezingen, direct gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

De opgemaakte processen-verbaal worden direct na de zitting voor een ieder ter inzage gelegd. Voorts kan via onze website www.oosterhout.nl hiervan kennis worden genomen.

Bovengenoemde zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Slotjesveld 1, te Oosterhout.