Wie mag er stemmen?

U mag voor de provinciale statenverkiezing stemmen als u:

  • Nederlander bent
  • 18 jaar of ouder bent
  • Op 30 januari 2023 in de provincie Noord-Brabant woont
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

U mag voor de waterschapsverkiezing stemmen als u:

  •  Nederlander, EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent
  • 18 jaar of ouder bent
  • Op 30 januari 2023 in het waterschap Brabantse Delta woont
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht