Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn, in de gemeente wonen, en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. De Nederlandse nationaliteit is geen vereiste. De kiezer krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een uitnodiging om te stemmen: de stempas. 

Op de website van de kiesraad vindt u meer informatie over het stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen.