Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing

Bent u op 15 maart 2023 tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen.

Uiterlijk woensdag 1 maart ontvangt u uw stempas. Vanaf dat moment kunt u uw stempas overdragen aan een andere Oosterhoutse kiezer. Bent u al in het buitenland als uw stempas wordt bezorgd, dan machtigt u een andere Oosterhoutse kiezer met een schriftelijke volmacht. U kunt hiervoor het volgende formuliler gebruiken: formulier model L8