Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. Dat kan op twee manieren:

  • Schriftelijke volmacht: met dit formulier L8 verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf 59,6 kB) vraagt u toestemming. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur.
  • Onderhandse volmacht: woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen, dan hoeft u dit formulier niet te gebruiken. U kunt dan de ander voor u laten stemmen door dat op de achterzijde van uw stempas te regelen. Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw geldig identiteitsbewijs aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat dit identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.