Als u zelf niet kunt stemmen kunt u  een andere kiezer vragen voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op twee manieren:

  1.  U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening engeeft deze aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmachten   aannemen;
  2.  U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Oosterhout woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap. U moet hiervoor een formulier invullen, dat u kunt aanvragen bij de afdeling burgerzaken of u doet online via de website van de gemeente een digitale aanvraag. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.