Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Volmacht geven om te stemmen

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht geven. De eenvoudigste manier om dit te doen, is door de achterzijde van uw stempas in te vullen. Dit kan tot en met het moment van de stemming. Een paar dingen om goed op te letten:

  • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
  • De kiezer tekent de achterzijde van de stempas en laat de kaart ook door de gemachtigde ondertekenen.
  • De kiezer geeft een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee. De kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

Schriftelijk verzoek

Naast het invullen van de achterkant kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen. U kunt tot uiterlijk tot 16 maart 2018 doen. Volg hierbij de volgende stappen:

  • U en uw gemachtigde vullen het L8 formulier in voor de gemeenteraadsverkiezing en voor het referendum gebruikt u het L8 formulier referendum.
  • Zorg ervoor dat het formulier is ondertekend;
  • Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe;
  • Stuur het formulier en kopie legitimatiebewijs op naar Gemeente Oosterhout, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.