Informatie voor politieke partijen

Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau heeft op 25 november 2021 de volgende partijnaam opgenomen in het register politieke partijen gemeenteraad: Voor Heel Oosterhout

Het centraal stembureau heeft op 20 december 2021 de volgende partijnaam opgenomen in het register politieke partijen gemeenteraad: Lokaal Open en Sociaal

De beslissing op het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld is ter inzage gelegd in het gemeentehuis.