Contactformulier

Als u het contactformulier stuurt naar de gemeente, dan krijgt u een bevestiging van uw verzonden contactformulier met daarin de door u ingevulde gegevens.

 Vervolgens krijgt u binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw reactie. Meestal is de inhoud daarmee afgehandeld, anders leest u in de brief of mail waarom de afhandelingstermijn langer gaat duren. Wat de gemeente met uw gegevens doet, leest u in de privacyverklaring.

Het gebruik van ons contactformulier is niet bedoeld voor het indienen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wob-verzoeken kunnen om die reden dus niet per e-mail of via deze gemeentelijke website worden ingediend.
De reden om de 'electronische weg' af te sluiten is dat er een toenemend aantal Wob-verzoeken wordt gedaan waarbij het niet gaat om het inwinnen van informatie, maar om het innen van een dwangsom in het geval de gemeente niet tijdig reageert.

Contactformulier