U kunt een melding doen voor :

Openbare ruimte

Is de verlichting in uw straat kapot? Heeft u last van zwerfvuil? Heeft u een verstopte riolering? Ziet u losse tegels of een omgewaaide boom? Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt? 

Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte:

Zorg-of bijstandsfraude melden

Uitkeringen en ondersteuning vanuit de Wmo of jeugdhulp moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Heeft u een vermoeden van zorg- en/of bijstandsfraude? Dan kunt u dat melden bij de gemeente:

Formulier Verlichting en Verkeerslichten

Voor het melden van storingen aan openbare verlichting of verkeerslichten: