U kunt een melding doen voor :

Openbare ruimte

Is de verlichting in uw straat kapot? Heeft u last van zwerfvuil? Heeft u een verstopte riolering? Ziet u losse tegels of een omgewaaide boom? Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt? 

Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte: Een melding openbare ruimte kan op 3 manieren:

Op de overzichtskaart ziet u alle meldingen in Oosterhout.

Vuurwerkoverlast

Heeft u overlast door vuurwerk? Meld dit via onderstaande knop en vul het fomulier in. Kies bij 'hoofdcategorie' voor 'overlast'. Bij 'subcategorie' kiest u voor 'vuurwerk'.

Op basis van alle meldingen wordt overlast aangepakt. Door te melden wordt het duidelijk waar de overlast is en kunnen we preventief de overlast aanpakken. Het is helaas niet mogelijk direct aanwezig te zijn na een melding. U ontvangt geen reactie op uw melding. 

Vuurwerkschade

Vuurwerkschades aan speeltoestellen, prullenbakken en ondergrondse containers kunt u melden via de Mijn Gemeente App.

Zorg-of bijstandsfraude melden

Uitkeringen en ondersteuning vanuit de Wmo of jeugdhulp moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Heeft u een vermoeden van zorg- en/of bijstandsfraude? Dan kunt u dat melden bij de gemeente:

Formulier Verlichting en Verkeerslichten

Voor het melden van storingen aan openbare verlichting of verkeerslichten: