Beschrijving

Inwoners van Nederland in de leeftijd van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd, moeten zelf hun kosten om te leven en te wonen kunnen betalen.

Als dat niet lukt, kunt u (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) recht hebben op een uitkering op grond van de Participatiewet (PW) òf de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

U kunt recht hebben op deze uitkering, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u woont rechtmatig in Nederland;
  • u staat bij de gemeente Oosterhout ingeschreven als inwoner van deze gemeente;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Woont u samen, bent u getrouwd of voert u met iemand een gezamenlijke huishouding? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van die persoon mee;
  • u kunt geen beroep doen op een andere uitkering of op andere inkomsten;
  • u zit niet in de gevangenis of in een huis van bewaring;
  • uw eigen vermogen komt niet boven een bepaalde grens uit;
  • u doet mee aan activiteiten die de gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

 

U meldt zich aan bij de gemeente Oosterhout via het digitale formulier Melding werkzoekende. LET OP: u heeft hiervoor uw DigiD nodig! Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen.

Als de gemeente uw melding ontvangen heeft, bekijken zij samen met u of er geschikt werk voor u is. U neemt hiervoor deel aan verschillende bijeenkomsten, die gericht zijn op het vinden van werk.

Als dat niet lukt, dan zal een procedure voor het beoordelen van een uitkering worden opgestart.

Aan het einde van het meldingsformulier kunt u zich aanmelden voor een eerste groepsbijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Oosterhout.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmelden voor een bijstandsuitkering.