Een AED is een apparaat dat helpt bij een hartstilstand. De gemeente heeft AED-apparaten op meerdere plaatsen hangen. Kijk op de site van de Hartstichting voor meer informatie over AED-apparaten.

Beschrijving

AED’s in Oosterhout

Een AED (automatische externe defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een hartfalen. De AED kan met het toedienen van een elektrische schok een gestoord hartritme stoppen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Het apparaat geeft zelf instructies en werkt (vol)automatisch.

Bij die AED’s horen ook mensen die ze weten te bedienen. Het is iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken, bij voorkeur na een training reanimatie met AED.

Oosterhout moet voorbereid zijn

In Oosterhout worden jaarlijks tussen de 55 en 75 mensen getroffen door een hartstilstand. Jong en oud, man en vrouw, altijd geheel onverwachts. Snelle hulp is dan van levensbelang. Binnen 6 minuten starten met reanimatie vergroot de kansen op overleven aanzienlijk. Kansen die nog eens groter worden als bij die reanimatie een AED wordt ingezet.

De Stichting Oosterhout Hartveilig wil Oosterhout en haar kerkdorpen 70% hartveiliger maken door het opzetten van een netwerk met vrijwillige hulpverleners, met een alarmeringssysteem en met voldoende AED’s.

AED-alert

AED-alert wordt door alarmcentrale 112 gestart na een melding, waarbij sprake is van een hartfalen en reanimatie. Binnen een straal van 500 meter rondom het adres van het slachtoffer wordt gezocht naar opgeleide reanimeerders.

Deze ontvangen dan een sms-bericht om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie óf om een AED op te halen en vervolgens ook naar het slachtoffer te gaan om hulp te verlenen.

Stichting Oosterhout Hartveilig

De Stichting Oosterhout Hartveilig werkt aan een sluitend netwerk en doet daarvoor een beroep op je. Meld je aan een laat je opleiden tot hulpverlener reanimatie. Zo help ook jij mee om de kans op overlijden bij een hartfalen en reanimatie in je eigen omgeving te verkleinen.

Meld je aan als vrijwilliger

Nog niet opgeleid tot reanimeerder, maar je wilt wel levensreddend kunnen handelen en je ook nog beschikbaar stellen voor het reanimatieteam Oosterhout Hartveilig? Dat kan! Een training duurt maar enkele uurtjes. Meld je aan bij www.oosterhouthartveilig.nl en zorg dat je voorbereid bent en levens kunt redden!

65 AED’s in Oosterhout en 5 ervan in Den Hout

Vragen, reacties, aanbiedingen, etc.:
WELKOM op info@oosterhouthartveilig.nl