Wilt u afval storten op een andere plaats dan bijvoorbeeld een aanbiedstation? Dan kunt u bij de gemeente een ontheffing hiervoor aanvragen.

Beschrijving

U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bijvoorbeeld een aanbiedstation. U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar.

Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval. U kunt een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen. Met de ontheffing mag u het afval voor een periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan.

Ontvangt u gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen van andere bedrijven voor verdere verwerking? Of wilt u deze afgeven? Meld dit dan bij Rijkswaterstaat via het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

U kunt uw ontheffing aanvragen via het omgevingsloket.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team stadsbeheer van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).