Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

Beschrijving

Als uw afvalcontainer kapot is of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. U kunt uw container ook omruilen voor een kleinere of een grotere container.

Wanneer u een andere afvalcontainer wilt of wanneer u een extra afvalcontainer wilt kunt u contact opnemen met het Meldpunt afval. Ook wanneer uw container of kratje is beschadigd kunt u contact opnemen met het Meldpunt afval op 0800-333 66 99.

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08.00 -18.00 uur

Is uw container gestolen dan doet u aangifte. Via het contactformulier kunt u dan een nieuwe container aanvragen. De aangifte moet u meesturen als bijlage: contactformulier

U kunt bellen met 0800-3336699

2020:

  • Het voor een 2de keer omwisselen van een afvalcontainer in het zelfde kalenderjaar kost: € 56,00 per keer
  • Een extra derde 140 liter gft-afvalcontainer (tweewekelijkse lediging) kost: € 75,00
  • Een extra derde papiercontainer kost: € 75,00 
  • Een extra 240 liter restafvalcontainer (tweewekelijkse lediging) kost: € 75,00 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.