Beschrijving

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad de Agenda Economie 2016 -2021 vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw G.van Mook. Telefonisch te bereiken via 140162 of per e-mail ez@oosterhout.nl