Beschrijving

Let op!

Wilt u alleen alcoholvrije dranken schenken in uw bedrijf? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. U vraagt dit aan bij de gemeente.

 

Als u in uw horecabedrijf alleen alcoholvrije dranken verkoopt, heeft u een exploitatievergunning nodig. Ook verenigingen en stichtingen hebben dit nodig. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een kerkelijke vereniging.

 

Vaak moeten horecabedrijven daarnaast nog andere vergunningen aanvragen, zoals een alcoholwetvergunning?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.