Wilt u dat de overheid u met een andere naam aanschrijft? Bijvoorbeeld met de naam van uw partner of met uw meisjesnaam? Dit vraagt u aan bij de gemeente.

Beschrijving

U kunt als burger een verzoek naamgebruik indienen, als u wilt worden aangeduid met de achternaam van uw echtgenoot/echtgenote/partner.
Het gaat om de naam die in het maatschappelijk verkeer wordt gebruikt. De eigen geslachtsnaam verandert niet, maar alleen de naam waarmee men voortaan wil worden aangeschreven.

Bent u gehuwd, gehuwd geweest of heeft u een partner dan wordt op uw schriftelijke verzoek en op basis van een rechterlijke uitspraak de aanduiding van uw naamgebruik in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) gewijzigd. De gemeente is wettelijk verplicht binnen vier weken na het verzoek hieraan gevolg te geven.
Indien de gemeente het voornemen heeft geen gevolg te geven aan het verzoek dient u hiervan op de hoogte gesteld te worden door middel van een schriftelijke mededeling onder vermelding van de gronden. Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamsgebruik kan zowel aan de balie van het servicecentrum Publiekszaken als per post worden gedaan.

U kunt een afspraak maken om een verzoek naamgebruik te komen doen. Het kan ook digitaal.

Een aantal producten kunt u op verschillende manieren bij de gemeente Oosterhout aanvragen. Persoonlijk aan de balie met een geldig legitimatiebewijs, een schriftelijk verzoek of email voorzien van een handtekening en een geldig legitimatiebewijs of digitaal via het formulier 'Digitaal aanvragen wijzigen naamgebruik' onderaan deze pagina.

U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen, als u:

  • bent getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • bent gescheiden
  • weduwe of weduwnaar bent geworden

Het maakt niet uit of u man of vrouw bent.

Zo doet u een verzoek aanduiding naamgebruik:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U neemt mee:
    • een geldig identiteitsbewijs

U mag dit ook digitaal doen.

De gemeente moet binnen 4 weken beslissen. De gemeente maakt de beslissing schriftelijk bekend.