Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

   

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 •  

 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 •  

 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 •  

 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen
 •  

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als:

   

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 •  

 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW
 •  

Particulieren woonachtig in Oosterhout kunnen asbest aanbieden bij de milieustraat op vertoon van hun milieupas. Asbest dient thuis verpakt te worden in speciale foliezakken (verschillende afmetingen) die verkrijgbaar zijn bij de milieustraat. Voor deze folie moet u betalen.  Op de milieustraat staat een afgesloten container waarin het asbest wordt opgeslagen.

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •  

Asbest is een giftig materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende stoffen vrij. Indien u asbest (minder dan 35m2 plaatoppervlak) in of om een pand aantreft, dient u dat aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) te melden. De OMWB verstrekt  informatie over de wijze waarop u het asbest volgens de regelgeving dient te verwijderen en te vervoeren. Indien u meer dan 35m2 plaatoppervlak asbest aantreft, dient u een sloopvergunning aan te vragen. Dit kunt u doen via www.omgevingsloket.nl
Geen sloopvergunning is vereist bij de verwijdering van asbest in de volgende gevallen:
Gelijmde asbest bevattende vloerbedekking of vloertegels, geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen die bestaan uit platen met een maximum geldt van 35 m2 plaatoppervlakte.

 

Asbest verwijderen

Het is niet meer mogelijk om subsidie voor het verwijderen van asbest aan te vragen.