Beschrijving

De gemeente stelt in de winkeltijdenverordening vast op welke tijden winkels open mogen zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout heeft op 12 juli 2011 besloten in geen enkel geval medewerking te verlenen aan het vestigen van een avond- of nachtwinkel.

De overweging van het college daarbij is dat avond- en nachtwinkels per definitie overlast met zich meebrengen voor de omgeving. Het kan parkeeroverlast veroorzaken en het zorgt voor publiek op straat. Ook wordt overlast voorzien door verkoop van en gebruik van alcohol. De APV geeft aan dat in veel gebieden geen alcohol op straat mag worden gebruikt.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Dijk, telefonisch te bereiken via 140162 of per e-mail ez@oosterhout.nl .