In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op  Ruimtelijkeplannen.nl .

Beschrijving

In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied ingericht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente inzien, bijvoorbeeld omdat u bouwplannen hebt in uw omgeving. De plannen staan op de website van de gemeente of op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Als u de gemeente vraagt om een bestemmingsplan voor u uit te zoeken zijn hier legeskosten aan verbonden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt vinden bij de vergunningcheck.

 

U kunt het (ontwerp)bestemmingsplan inzien via de website van de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.