In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op  Ruimtelijkeplannen.nl .

Beschrijving

Let op!

Het omgevingsplan heette vroeger bestemmingsplan.

In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied ingericht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente inzien, bijvoorbeeld omdat u bouwplannen hebt in uw omgeving. De plannen staan op de website van de gemeente of op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Als u de gemeente vraagt om een bestemmingsplan voor u uit te zoeken zijn hier legeskosten aan verbonden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt vinden bij de vergunningcheck.

 

Zo bekijkt u het omgevingsplan:

 • Kijk op de website van de gemeente.
 • Kijk op het Omgevingsloket.
 • Bekijk het omgevingsplan op papier bij de gemeente.

U kunt het (ontwerp)bestemmingsplan inzien via de website van de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.