Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bestemmingsplan (wijzigen of afwijken)

Om te weten wat het bestemmingplan is van een locatie kunt u meer informatie vinden bij ruimtelijke plannen. Als u een activiteit wilt uitvoeren die in strijd is met een bestemmingsplan (bijvoorbeeld de gemeente oordeelt dat uw bouwplan niet past in het bestemmingsplan), kunt u bij uw gemeente een verzoek indienen voor een afwijking van het bestemmingsplan. Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

  • 'binnenplanse' afwijking: in het bestemmingsplan zelf staat in welke gevallen de gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan;
  • tijdelijke afwijking: de afwijking kan worden gegeven voor een beperkte termijn.
  • permanente of 'buitenplanse' afwijking. Voorbeelden daarvan zijn: de uitbreiding van woonhuizen of bijgebouwen aan een woning, gebouwen voor een agrarisch bedrijf, gebouwen voor een openbare nutsvoorziening, telecommunicatie, het openbaar vervoer of het wegverkeer.

Om er achter te komen of uw plan haalbaar is kunt u het beste hiervoor een vooroverleg indienen.

 

Uw verzoek om af te mogen wijken van het bestemmingsplan doet u tegelijk met uw aanvraag voor uw omgevingsvergunning. U gaat daarvoor naar het Omgevingsloket online.

Als u om afwijking vraagt, geeft u door:

  • om welke locatie het precies gaat
  • waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken
  • de aard en omvang van uw bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket online.

Telefoonnummer 14 0162.