Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bestemmingsplan (wijzigen of afwijken)

Om te weten wat het bestemmingplan is van een locatie kunt u meer informatie vinden bij ruimtelijke plannen. Als u een activiteit wilt uitvoeren die in strijd is met een bestemmingsplan (bijvoorbeeld de gemeente oordeelt dat uw bouwplan niet past in het bestemmingsplan), kunt u bij uw gemeente een verzoek indienen voor een afwijking van het bestemmingsplan. Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

   

 • 'binnenplanse' afwijking: in het bestemmingsplan zelf staat in welke gevallen de gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan;
 •  

 • tijdelijke afwijking: de afwijking kan worden gegeven voor een beperkte termijn.
 •  

 • permanente of 'buitenplanse' afwijking. Voorbeelden daarvan zijn: de uitbreiding van woonhuizen of bijgebouwen aan een woning, gebouwen voor een agrarisch bedrijf, gebouwen voor een openbare nutsvoorziening, telecommunicatie, het openbaar vervoer of het wegverkeer.
 •  

Om er achter te komen of uw plan haalbaar is kunt u het beste hiervoor een vooroverleg indienen.

 

Uw verzoek om af te mogen wijken van het bestemmingsplan doet u tegelijk met uw aanvraag voor uw omgevingsvergunning. U gaat daarvoor naar het Omgevingsloket online.

Als u om afwijking vraagt, geeft u door:

   

 • om welke locatie het precies gaat
 •  

 • waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken
 •  

 • de aard en omvang van uw bouwwerk of de (bedrijfs)activiteiten
 •  

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket online.

Telefoonnummer 14 0162.