Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Beschrijving

Als u de gemeentebelasting niet in één keer kunt betalen, kan de gemeente een regeling treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belastingen in termijnen mag betalen of dat u uitstel van betaling kunt krijgen.

Zo vraagt u een betalingsregeling aan: 

Neem contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant. U heeft onder andere nodig:

U heeft onder andere nodig:

  • een loonstrookje,
  • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening,
  • uw huurcontract, en
  • het aanvraagformulier.

De betalingsregeling vraagt u aan bij de Belastingsamenwerking West-Brabant. De Belastingsamenwerking West-Brabant verzorgt de administratie voor de gemeente Oosterhout. Zij gaan met u in overleg om een goede regeling te treffen.
Telefoonnummer 076 - 529 83 00 of via de website https://www.bwbrabant.nl

 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.