Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Beschrijving

Let op!

Wat is het verschil tussen een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita?

Een bewijs van in leven zijn is voor gebruik in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Dit bewijs van leven zijn kunt u online aanvragen. Deze ontvangt u per post binnen 4 werkdagen.

Een attestatie de vita is voor gebruik in het buitenland. Dit is een internationaal document in meerdere talen. Een attestatie de vita is een uittreksel uit de burgerlijke stand. Voor een attestatie de vita moet u persoonlijk langs bij de gemeente voor de aanvraag.

Wanneer heb ik een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita nodig?

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals pensioenfonds ( dan is het kosteloos) of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

• Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

• Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

 

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita af te geven. Dit is een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent. 

Wanneer heb ik dit nodig?
Het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita kan noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Wat is het?
Het is een document waarin staat vermeld dat u in leven bent. Het bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een internationaal document dat u kunt gebruiken in het buitenland.

Wat zijn de uitzonderingsregels?
U kunt het uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. U kunt iemand machtigen om het document voor u af te halen. Wanneer u echter niet in Nederland staat ingeschreven, moet u het document zelf ophalen. De ambtenaar die het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita afgeeft, moet in dat geval kunnen constateren dat u nog in leven bent.
 

Wat zijn de voorwaarden?
• U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
• De attestatie de vita moet door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand worden ondertekend.

U kunt het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita afhalen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U hoeft dit echter niet persoonlijk te doen. U kunt ook iemand anders machtigen. 
• U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Dit is een niet-verlopen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
• Indien u het bewijs van in leven zijn voor iemand anders aanvraagt, moet u een machtiging meenemen.

Een attestatie de vita kost  € 16,60 (2024)
Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis.

Een meertalig modelformulier van een attestatie de vita kost € 16,60 (2024).