Beschrijving

Met ingang van 1 oktober 2021 stopt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Als uw Tozo-uitkering stopt komt u voor het vierde kwartaal 2021 mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.

• U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week. 

• U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds. 

Met een Bbz-uitkering voor levensonderhoud kan uw gezinsinkomen aangevuld worden tot het sociaal minimum. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw gezinssituatie.

Vraag de Bbz uitkering aan met digitale formulier.