Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bodemonderzoek aanvragen

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

   

 • U gaat bouwen of verbouwen.
 •  

 • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
 •  

 • U heeft een bedrijf of gaat een bedrijf starten waarvoor u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig heeft.
 •  

 • U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie.
 •  

 • Het bestemmingsplan verandert.
 •  

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

Indien u resultaten nodig heeft betreffende (historische) bodemonderzoeken, kunt u deze aanvragen per e-mail bij bodeminfo@oosterhout.nl

 

De voorwaarden voor het aanvragen van een bodemonderzoek zijn onder andere:

   

 • U heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.
 •  

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

   

 • Vraag eventueel eerst advies bij de gemeente of u een bodemonderzoek moet doen.
 •  

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 •  

 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.