Beschrijving

De afstand tot de erfafscheiding wordt vastgesteld op 1 meter voor bomen en nihil voor heggen en heesters. (Hoofdstuk 4 afdeling 3 artikel 4.11 lid 5 Algemene Plaatselijke Verordening)