Beschrijving

In het bestemmingsplan staat wat er met verschillende plekken in de gemeente moet gebeuren. Zo kunt u in het bestemmingsplan terugvinden welke gebieden een bouwbestemming hebben.
Wilt u in een gebied zonder bouwbestemming toch bouwen? Vraag dan een ontheffing van het bestemmingsplan aan. De gemeente maakt dan voor u een uitzondering. Deze uitzondering heet een bouwblok.
Wijst de gemeente uw ontheffing af? Dan kunt u een verzoek indienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

In uw bouwblokverzoek moet het volgende staan:

  • een bouwplan (met situatieschets en plattegronden); 
  • de reden van uw verzoek; en
  • eventueel een bedrijfsplan (bij bedrijfsactiviteiten).

U vraagt een ontheffing op het bestemmingsplan aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Neem eerst contact op met de gemeente om uw plan te bespreken.

Vragen stellen of een afspraak maken bij Servicecentrum leefomgeving kan bij voorkeur per e-mail: balieleefomgeving@oosterhout.nl of per telefoon: 14 0162.