Beschrijving

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) heet met ingang van 1 oktober 2010 een bouwvergunning voortaan een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen.