Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. De melding doet u via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Voordat een gebouw waar personen in verblijven in gebruik wordt genomen, moet er in sommige gevallen een melding brandveilig gebruik worden gedaan. Denk hierbij aan het in gebruik nemen van scholen, kinderdagopvang, zorginstellingen, hotels, en commerciële ruimten (winkels, kantoor). Voor woningbouw hoeft u geen melding te doen. 

Via het omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen. Mocht daaruit blijken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen, dan kunt u via het zelfde loket deze aanvragen of indienen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt u geadviseerd via dit omgevingsloket een conceptverzoek in te dienen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier

U moet minimaal 4 weken voordat u een gebouw in gebruik neemt een melding doen.

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.