Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. De melding doet u via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Let op!

Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels.

Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u dat vooraf melden. 

Heeft u vragen? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving

U doet een melding als:

 • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van de vereiste brandveiligheid heeft
 • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zullen zijn
 • u in het gebouw aan meer dan 4 personen kamers verhuurt

U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als:

 • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
 • het gebruik van het gebouw risico’s met zich meebrengt voor de brandveiligheid

Zo doet u een melding: 

 • Ga naar het Omgevingsloket. 
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u vragen over brandveiligheid? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving. Of kijk op Ondernemersplein.nl.

U moet minimaal 4 weken voordat u een gebouw in gebruik neemt een melding doen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.