Bent u niet in Nederland maar in een ander land getrouwd, of geregistreerd partner geworden? Registreer uw huwelijk of partnerschap bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Beschrijving

Let op!
 • De rechten van partners verschillen van land tot land.
 • Een geregistreerd partnerschap of een homohuwelijk is niet overal mogelijk.
 • Niet alle landen erkennen een homohuwelijk of geregistreerd partnerschap uit andere landen.

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u het huwelijk registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Voorwaarden:

 • De huwelijksakte is gelegaliseerd of is voorzien van een apostillestempel. 
 • Legalisatie of apostille is niet nodig als het land bevoegd is internationale aktes af te geven.
 • Als er geen internationale aktes afgegeven worden in het land en de huwelijksakte is niet opgemaakt in het Nederlands, Engels, Duits of Frans moet u het document in Nederland laten vertalen door een beëdigd vertaler.
 • Als u of uw partner (of beide) niet de Nederlandse nationaliteit hebben en geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, kan een verklaring geen schijnhuwelijk nodig zijn. Deze kunt u vinden onder het kopje formulieren.

De voorwaarden om een buitenlands huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland te laten registreren zijn onder andere:

 • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten in een land binnen de Europese Unie:
  • U heeft een akte en meertalig modelformulier.
 • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten in een land buiten de Europese Unie:
  • De akte is in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • De akte is gelegaliseerd of is voorzien van een apostillestempel.
 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap is niet bedoeld om uw partner of uzelf aan een verblijfsvergunning te helpen. De gemeente vraagt u dat in een verklaring (Verklaring inschrijving huwelijk) te zetten, als:
  • u of uw partner (of beiden) niet Nederlands zijn,
  • u of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van een land in de Europese Unie hebben,
  • u of uw partner (of beiden) niet de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland hebben,
  • u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft.

 • de orginele huwelijksakte;
 • een geldig identiteitsbewijs; en
 • eventueel een verklaring geen schijnhuwelijk

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.