Bent u getrouwd in het buitenland? Registreer uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Beschrijving

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, moet u het huwelijk registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Voorwaarden:

 • De huwelijksakte is gelegaliseerd of is voorzien van een apostillestempel. 
 • Legalisatie of apostille is niet nodig als het land bevoegd is internationale aktes af te geven.
 • Als er geen internationale aktes afgegeven worden in het land en de huwelijksakte is niet opgemaakt in het Nederlands, Engels, Duits of Frans moet u het document in Nederland laten vertalen door een beëdigd vertaler.
 • Als u of uw partner (of beide) niet de Nederlandse nationaliteit hebben en geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, kan een verklaring geen schijnhuwelijk nodig zijn. Deze kunt u vinden onder het kopje formulieren.

 • de orginele huwelijksakte;
 • een geldig identiteitsbewijs; en
 • eventueel een verklaring geen schijnhuwelijk

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.