Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie. 

Beschrijving

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Hierbij kunt u denken aan:

 • geluidsoverlast
 • overlast doordat er teveel mensen in 1 huis wonen
 • overlast van een open haard of houtkachel
 • overlast door bomen in de tuin
 • dierenoverlast (bijvoorbeeld een hond die 's nachts veel blaft of veel hondenpoep op straat)

Overleg eerst zelf met uw buren. Levert een gesprek met uw buren niets op? Dan kunt u hulp inroepen van anderen. Bijvoorbeeld de gemeente, de politie, hulpverleners of de woningcorporaties. U kunt buurtbemiddeling van Surplusinschakelen.

Bij geluidsoverlast kunt u hulp inroepen van de politie.

U kunt uw melding doen via het digitale contactformulier van de gemeente. Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

De voorwaarden voor het melden van burenoverlast zijn:

 • U heeft erg last van uw buren.
 • Er is overlast in of vanuit een woonhuis.
 • De overlast houdt niet op of wordt niet minder.
 • U heeft last van:
  • hard geluid
  • stank
  • dieren
  • mensen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn
  • vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf
  • intimidatie van mensen vanuit een woning of een erf

Zo doet u een melding van ernstige burenoverlast:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • om welke buren het gaat
  • om wat voor overlast het gaat
  • hoe lang de overlast al duurt
  • op welke tijden er overlast is
  • wat u zelf gedaan heeft om er met uw buren uit te komen
  • of anderen op de hoogte zijn van de overlast, zoals hulpverleners of de politie

Op de Contactpagina vindt u onze contactgegevens.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.