Beschrijving

Aanvragen subsidie Buurtzapbudget

Het Buurtzapbudget (maximaal  500,- euro) heeft als doel om in wijken, buurten en dorpen de leefbaarheid en de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt te vergroten. Deze subsidies zijn van toepassing op initiatieven van burgers om elkaar beter te leren kennen, om samen in actie te komen voor de buurt of een project om elkaar als bewoners te helpen.

Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn een schoonmaakactie in de buurt, een wijkactiviteit voor jong en oud, een burenhulpproject, een (klein) sociaal project om bewoners met verschillende culturen bij elkaar te brengen of een wandeltocht door de wijk. De activiteiten moeten aansluiten bij het doel van de subsidie en vinden plaats in buurten, wijken of dorpen van gemeente Oosterhout.

Aandachtspunten
Voor activiteiten in de openbare ruimte heeft u een evenementenvergunning nodig.

Aanvragen

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden door een burger via het Subsidieportaal.

U ondertekent de aanvraag met uw DigiD.

U maakt o.a. de volgende keuzes:

  • Een incidentele subsidie
  • Een kleinschalige activiteit voor en door burgers
  • Aanvragen door burger
  • Ondertekenen met DigiD