Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op de weg binnen de bebouwde kom, inclusief de kerkdorpen of op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Het college kan een ontheffing verlenen.

Beschrijving

U mag een voertuig voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt niet voor langere periode langs de weg parkeren. Dit geldt o.a. voor

 • Kampeerwagen
 • Camper
 • Magazijnwagen
 • Aanhangwagen
 • Keetwagen

De voorwaarden voor het parkeren van een kampeermiddel, aanhanger e.a. op de weg zijn:

 • Niet langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op de weg
 • Het uitzicht van omwonenden wordt niet verstoord
 • Voldoende staat van onderhoud

Overlast kan worden gemeld bij de gemeente. Het is van belang dat u de locatie en waar mogelijk een kenteken doorgeeft.

U kunt een ontheffing aanvragen via het contactformulier. Voorzie uw aanvraag van de volgende stukken:

 • de plaats waar het object komt te staan
 • de soort en omvang van het object
 • de reden waarom er een ontheffing nodig is
 • de betreffende periode.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Buiten Beleid van de gemeente Oosterhout, via 14 0162, of via het contactformulier.

Overlast kunt u melden met de Mijngemeenteapp, via het contactformulier. Ook u kunt contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via 14 0162.