Het is verboden een caravan voor een langere periode langs de weg te parkeren. Wilt u toch parkeren? Vraag dan schriftelijk een ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Het is verboden een aanhanger of caravan langer dan drie aaneengesloten dagen op de openbare weg te parkeren wanneer deze niet voor deelname aan het verkeer wordt gebruikt. Naast caravans vallen hieronder nog meer wagens, zoals:

 • een kampeerwagen;
 • een camper
 • een magazijnwagen;
 • een aanhangwagen;
 • een keetwagen.

Het college kan, in bijzondere gevallen, ontheffing op dit verbod verlenen. U dient dit schriftelijk aan te vragen.

Overlast van een caravan die langer dan drie dagen op de openbare weg staat, kan worden gemeld bij de gemeente. U moet dan de locatie, het kenteken en uw telefoonnummer doorgeven.

 

In uw aanvraag geeft u aan:

 1. De plaats waar het object komt te staan;
 2. De soort en omvang van het object;
 3. De reden;
 4. De betreffende periode.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.