Wilt u een coffeeshop beginnen? Dit is in Oosterhout NIET toegestaan.

Beschrijving

Een coffeeshop beginnen is in Oosterhout niet toegestaan. Er is geen gedoogbeleid.

Op 15 juli 2020 is door de burgemeester van Oosterhout een beleid vastgesteld met betrekking tot coffeeshops. In de gemeente Oosterhout is gekozen voor een nuloptie voor coffeeshops.

Hieronder treft u een link naar het vastgestelde beleid:

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642370/1

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.